Tolls Energi Asma Maqallat as Samawati wal Ardh

 

 

Meskipun ada ribuan doa , permohonan dan praktek spiritual yang digunakan oleh kaum sufi , namun ada beberapa yang dianggp lebih utama ,yang utama itu merupakan Kunci Perbendaharaan Langit dan Bumi yang dikenal dengan asma Maqallat as Samawati wal Ardh , Funngsi utamanya adalah untuk melindungi dan menyembuhkan terhadap suatu penyakit selama hari ketika dibacakan ,namun manfaat dari pembacaannya tidak terbatas untuk kesehatan fisik , sebagaimana ceritra hadits berikut ini :

Diriwayatkan bahwa Usman bin Afan R.a meminta informasi lebih jauh tentang Kunci Perbendaharaan Langit dan Bumi yang disebutkan beberapa kali dalam Al Qur ‘an .Nabi SAW berkata kepadanya Engkau memperoleh dariku sesuatu yang tak seorangpun pernah meminta dariku sebelumnya yaitu Kunci Perbendaharaan Langit dan Bumi adalah sebagai berikut ‘

Laa ilaha ilallah wa Allahu Akbar

Wa Subhanallah walhamdulillah

Wa astagfirullah ladzi laa ilaha ila huwal

awallu wal akhiru wa dzohir wa bathinu

Yuhyi wa yumitu

Wa huwa hayu la ya mutu

Bi ya dihi khoiru

Wa huwa ala kuli syain qodir

artinya

tak ada yang patut disembah kecuali Allah

Allah maha besar

Maha suci Allah , segala puji bagi Allah dan aku meminta ampun kepada Allah

Dzat Yang Tiada Tuhan kecuali Dia

Dia Yang Pertama dan Yang Terakhir

Dia Yang Maha Nyata dan Maha Ghaib

Dia Maha Hidup yang tak pernah mati

DI Tangan Nya lah segala kebaikan

Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu

Nabi Saw melanjutkan ” Wahai Usman Barang siapa membacanya seratus kali setiap hari akan diberi sepuluh kebaikan .Pertama ,Seluruh dosanya dimasa lampau akan diampuni , Kedua dibebaskan dari api neraka ,Ketiga dua malaikat akan ditugaskan menjaganya dari penderitaan dan penyakit Keempat ia diberi rezki yang berkah , Kelima ia akan diberi paghala sebanyak membebaskan 100 budak dari keturunan Ismail ,Keenam ia akan diberi pahala bacaan Al Quran , Injil Taurat dan Zabur ,Ketujuh akan dibangunkan sebuah rumah disurga , Kedelapan ia akan dikawinkan dengan gadis surga yang saleh , Kesembilan ia akan diberi mahkota kehormatan , kesepuluh permohonan bagi 70 kerabatnya akan dikabulkan DST…….

Demikianlah keistimewaan dari asma Maqallat as Samawati wal Ardh ini , nah tolls energi Spiritual Asma Maqallat as Samawati wal Ardh ini , telah kami set pada source SEE dan dapat anda akses kapan saja anda merasa memerlukannya , dengan anda mengakses empowerment ini maka  empowerment ini  akan  mengempower tubuh energi anda dengan energi spiritual Asma Maqallat as Samawati wal Ardh ini agar anda dapat lebih terlindungi dan sembuh dari berbagai penyakit serta untuk memudahkan pencapaian hajat hajat dan keperluan anda , Kendatipun empowerment energi Spiritual asma Maqallat as Samawati wal Ardh ini tidak akan bisa mengeksplore seluruh berkah dari amalan mulia ini karena keterbatasan kemampuan kami , kami harapkan event empowerment ini setidak tidaknya dapat menjadi triger bagi anda untuk mengamalkan wirid asma Maqallat as Samawati wal Ardh ini agar anda dapat memperoleh berkah amalannya secara sempurna .

About The tolls energy

anda dapat mengakses  pada source SEE  energi dari”Maqalat as Samawat wal ardh ” yang diartikan dengan “Kunci perbendaharaan langit dan bumi ” yang merupakan salah satu praktek wirid utama dari kaum sufi yang bermanfaat untuk melindungi dan menyembuhkan terhadap suatu penyakit serta banyak kegunaan lain yang tidak terbatas untuk kesehatan fisik saja .

Energi Maqalat as Samawat wal ardh merupakan bagian dari source energi Sufistic enlightment energy yang akan menyusun dan mengempowerment sistem aura anda agar anda dapat sembuh

dan terlindungi dari semua penyakit baik fisik maupaun mental dan hal hal lainnya yang tidak kita kehendaki .serta untuk memudahkan pencapaian hajat hajat dan keperluan kita.

tolls energi ini  ini merupakan triger untuk mencapai tujuan dari wirid Maqalat as Samawat wal ardh yang biasa dilakukan oleh para sufi.

Untuk  mendapatkan empowerment energi ini anda dapat mengaksesnya pada Sufistic Enlightment energy source

Iklan
%d blogger menyukai ini: